IT-Management & Data-verijking

Verzekeringstussenpersonen beschikken existentieel over high potential datasources die binnen de grenzen van de zorgplicht maximaal aangewend kunnen worden. Niemand anders dan de experten van Stratton Maes gaan zo ver in het verrijken van uw data die zowel uw verzekeringsnemer als uw kantoor naar een geheel ander niveau tillen.

Voorbeelden:

  • klant-, polis- of schadefiches in uw beheersoftware bijwerken of corrigeren
  • Verwerken block retours
  • Uw papieren klassement digitaliseren
  • Administratieve medewerkers coachen of bijstaan bij cruciale onderhandelingen

‘Data is the fuel of the future’