Doorlichting / Audit 

 

Wij beschikken over een pool van gerenommeerde consulenten, auditeurs en kwaliteitsmanagers dewelke uw kantoor operationeel doorlichten.

Hoewel uw kantoorprocessen en gedragscode kritisch worden afgetoetst met de vigerende regelgeving (PRIIPS, MIFID, …) en  kwaliteitsstandaarden ligt de focus toch vooral pragmatisch op het optimaliseren van uw kantoorprocessen en uw bedrijfseconomisch model.