Nos services

Comment pouvons nous vous aider

Stratton Maes Legal

Conformité réglmentaire et Conseil

Assistance périodique par le blais d’actions d’audit, de conseil et de formation realisees au sein de votre cabinet.

Lire la suite

Support commercial et marketing

Vous pouvez confier à Stratton Maes l’activité de support commercial et marketing de votre bureau.

Lire la suite
Stratton Maes Personeel

Formation

Nous mettons notre expérience à votre disposition pour vos proposer des formations thématiques ou spécifiques.

Lire la suite

Tips en tricks:

Met digitaliseren bedoelen velen… PAPERLESS. Onze tip hierin is dat u best eerst met een bepaald onderdeel begint. Bv.: Eerst klanten/ polissen triëren, scannen, toewijzen in uw beheersysteem en eventueel daarna schadestukken of gelieerde activiteiten zoals bank, vermogensklanten. Daarbij horend kan u meteen alle actuele (binnenkomende) papieren documenten ook meteen ‘verwerken’. Op deze manier kan u stelselmatig het papieren archief de baas. Wenst u dit toch proces toch versneld en professioneel door te voeren? Doe dan beroep op de specialisten van Broker Administrator!

Zorg voor goede interne afspraken en consistente werkwijzen omtrent input van uw dossiers in uw pakket. Hoe meer (consistente!) data, hoe beter we kunnen analyseren en inspelen op uw noden én deze van uw klanten.

Vervolledig uw klant-, polis- en schadedata in uw beheerpakket op een zorgvuldige wijze. Belangrijke velden over laten of block retours inlezen zonder ernstige en aanhoudende controle zorgt enkel maar voor data – vervuiling en onbetrouwbare gegevens! Vindt u hier niet de tijd voor of raken uw mensen gedemotiveerd van deze zware administratieve belasting? Wend u dan tot Broker Administrator die gespecialiseerd is in dit soort van taken.

Laat u zeker bijkomend begeleiden door federaties, de regulator FSMA, verzekeraars en specialisten!

Toon uw klanten selectieve data via een portaal! Op deze manier kunnen ze zelf correcties uitvoeren; zoals een adreswijziging, andere gezinssamenstelling/ vennootschapsstructuur. Of melden ze elektronisch een schade met bijhorende stukken/ foto’s dewelke u in 1 beweging kan inlezen in uw beheersoftware. Sterker nog! Toon uw klanten middels hun klantenzone die u hen ter beschikking stelt voor welke risico’s ze nog niet verzekerd zijn op basis van hun risicoprofiel. U weet niet welke tools u hiervoor het best inschakelt? Geen nood. Broker Administrator screent zorgvuldig de diverse marktoplossingen en helpt u ook bij deze zoektocht de juiste tools te vinden.