Toen ze MIFID introduceerde in april 2014, werd de publicatie van de 3 volgende reglementen aangekondigd:

 1. 1. Bewaring van gegevens : opgelost door de nieuwe circulaire van september 2015,
 2. 2. Deugdelijke verslagen
 3. 3. Informatie inzake kosten en lasten

Het koninklijk besluit van 18 september 2016 tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) over de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken over de verzekeringsbemiddelingsdienst die zij hun aanbieden, of de verzekeringsovereenkomsten die zij met hen hebben gesloten, is op 13 december 2016 gepubliceerd in het Staatsblad.

De cliënt moet deugdelijke verslagen ontvangen:
 van de dienstverlener die een andere verzekeringstussenpersoon dan een verbonden verzekeringsagent is, over de verzekeringsovereenkomsten die de cliënt via zijn tussenkomst heeft gesloten;  van de dienstverlener die een verzekeringsonderneming is, over de verzekeringsovereenkomsten die de cliënt rechtstreeks bij die dienstverlener en zijn verbonden verzekeringsagenten heeft gesloten.

Het verslag zelf: 

Het verslag is verdeeld in twee delen:

 • Een algemeen overzicht van de verzekeringsportefeuille die bepaalde informatie bevatten
 • Een inventaris van de verzekeringscontracten in werking op 31 december van het afgelopen kalenderjaar door een onderscheiding te maken tussen: 
  • Niet-Leven verzekeringen 
  • De levensverzekeringen behalve de spaar- en beleggingsverzekering 
  • Spaarverzekeringen 
  • beleggingsverzekering

De verslagen over een bepaald kalenderjaar moeten jaarlijks en uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar aan de cliënten worden verstrekt.
Het reglement van 2 augustus 2016 is voor het eerst van toepassing op de verslagen over het kalenderjaar 2017. De verslagen hierover moeten uiterlijk op 31 december 2018 aan de cliënten worden verstrekt.

De verslagen moeten gratis aan de cliënten worden verstrekt op een duurzame drager. Een andere duurzame drager dan papier is toegestaan voor een e-mail, een CD-ROM, Intranet beveiligd met een login en password.
Een andere duurzame drager dan papier is enkel toegestaan, wanneer de verstrekking van de verslagen op die drager past in de context waarin de dienstverlener zakendoet met de cliënt, en wanneer de cliënt, na de keuze te hebben gekregen om de verslagen op papier dan wel op die andere duurzame drager te ontvangen, er specifiek voor heeft geopteerd om de verslagen op die andere duurzame drager te ontvangen. Hij mag die keuze achteraf nog kunnen veranderen.

Dit reglement is niet van toepassing op de deugdelijke verslagen die de dienstverleners aan hun cliënten moeten verstrekken over de verzekeringsovereenkomsten over de dekking van grote risico’s en de collectieve verzekeringsovereenkomsten. De FSMA vindt dat de inhoud, de vorm en de transmissie modaliteiten van de verslagen over deze verzekeringscontracten, niet moet worden gedeeld. De verplichting om deugdelijke verslagen op de contracten te delen met de klanten is wel van toepassing door de KB N1.

Standpunt van de BVVM :

 • We zijn minder betrokken door dit reglement door de ruimte die ons gegeven is voor de “grote risico’s”. 
 • We moeten de definitie van « grote risico’s » wijzingen en de takken AO en speciale takken zoals : financiën, banksector, fraude en D&O, erin op te nemen. 
 • Indien u gebruik maakt van een klantenzone is er « geen probleem » 
 • We zijn nog altijd aan het wachten op de “kosten en lasten” reglementen. De projecten worden nog steeds herlezen.

Bron: BVVM