Over Stratton Maes 

Stratton Maes pioniert al jaren als consultantbureau in het nationaal intermediair verzekeringswezen.

Onze specialisatie bestaat onder meer in het adviseren, outsourcen en IT – onderrichten van verzekeringsprofessionals.
Zeker geen overbodige luxe in het alsmaar strenger regulerend kader van deugdelijke verslagen, opsplitsing van kosten en lasten, Mifid activiteitrapporten enz.

Onze diensten zijn diep verankerd in ons academisch DNA, waarvan het Belgian Insurance Intermediary Collega (BIIC) de voornaamste exponent van is. 

Lees meer
78%

V/d verzekeringstussenpersonen ontbreekt cruciale info voor opmaken deugdelijk verslag

43%

Productiviteitswinst

30%

Gegarandeerde besparing

Diensten

Samen sterk

Vele inspanningen en goedbedoelde raadgevingen van verzekeraars, inspecteurs, IT – professionals en business consultants ten spijt stellen wij vast dat verzekeringsmakelaars er gewoon niet toe komen om zich kostenefficiënt en volledig van hun administratieve en wettelijke bepalingen te kwijten.

Lees meer