Email-Disclaimer

De informatie die in onze e-mails en/of bijlagen verzonden word is vertrouwelijk en kan wettelijk bevoorrecht zijn. Deze kan informatie bevatten die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Toegang door iemand anders is niet toegestaan. Als u niet de genoemde geadresseerde bent, is openbaarmaking, reproductie, kopiëren, distributie of andere verspreiding of gebruik van deze communicatie verboden. Als u deze verzending ten onrechte heeft ontvangen, neem dan onmiddellijk contact op met de afzender en vernietig deze e-mail.

Onze e-mails bevatten geen professioneel advies en vormt geen aanbod met betrekking tot enige financiële, bank-, verzekerings- of andere productservice voor de geadresseerde. Als u graag specifieke informatie, professioneel advies of een offerte wilt verkrijgen, of een overeenkomst wilt aangaan, moet u contact opnemen met Stratton Maes ltd of haar agent.

E-mailverzending kan niet worden gegarandeerd veilig of foutloos, omdat informatie kan worden onderschept, beschadigd, verloren, vernietigd, te laat of onvolledig aankomen of virussen bevatten. De afzender aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van dit bericht en is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door de gebruiker, die ontstaat als gevolg van e-mailverzending.

Aanvullende info voor de geadresseerde

Wie zijn wij? Stratton Maes Consultants & Recruiters is een dienstverlener met specialisatie in de verzekeringssector

Meer info vindt u op http://stratton-maes.eu

Waarom ontvangt u emails? U krijgt deze mail teneinde u even kennis te laten maken met onze diensten, producten en events omdat we menen dat die mogelijks interessant voor u kunnen zijn. Graag vragen we dan ook uw toestemming om u op dit adres en via deze wijze vrijblijvend te informeren. Wij verwerken noch transfereren enige persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Onze onderneming streeft er naar steeds aandachtig te zijn dat aangeschreven mailadressen via publieke infowebsites worden verzameld; bijvoorbeeld corporate websites, sites gerelateerd aan professionele netwerken enzovoort… (niet exhaustieve lijst).

Wij respecteren uw rechten: U hebt ten allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens op verzoek gratis in te zien, te corrigeren en/ of te wissen op het onderstaande adres.

We streven ernaar onze communicatie te beperken om eventuele overlast voor u te voorkomen.

Indien u echter geen e-mails meer van ons wilt ontvangen (artikel 21 GDPR recht van bezwaar*) , of als u vragen heeft over ons privacybeleid; aarzel dan niet ons te contacteren via privacy@stratton-maes.eu

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.