BIJSTAND VIA AUDIT, ADVIES EN VORMING TER PLAATSE.

 • Periodieke regulatory watch
 • Nazicht/ actualiseren van uw digitaal dossier in CABRIO (FSMA)
  • Verifiëren van toetredingsvoorwaarden van uw PCP’ers en VVD’ers
  • Hulp en vorming met het oog op de vereiste attesten en bewijzen van beroepskennis
  • IT – bijstand
 • IDD/AssurMifid
  • Wettelijke validatie van uw documenten (FIF, KID, IPID, …) en tools
  • Wegwijs inzake gedragsregels, zorgplicht, passendheids-/ geschiktheidstest met bijhorende stukken en onderliggende algoritmes, inducement policy, …
  • Welke precieze workflow en benodigde stukken zijn vereist in welke situaties?
  • Voor welke type verzekeringen is een ‘deugdelijk verslag’ van toepassing; wat zijn de precieze modaliteiten? En hoe begint u er concreet aan?
 • Antiwitwas (WG/ FT)
  • Opstellen en bijstand van uw antiwitwas – kantoorbeleid
  • Benodigd advies inzake aanstelling en vorming voor uw hooggeplaatst leidinggevende en AMLCO en andere betrokkenen op kantoor
  • Welke risicofactoren dragen positief en negatief bij tot uw antiwitwas – score overeenkomstig de wet, de richtsnoeren en het organisatorisch kader van bevoegde instanties
  • Hoe past u de globale en individuele risico – beoordeling toe volgens de letter van de wet en de instructies van de toezichthouder?
  • Periodieke Hulp en bijstand met uw FIMIS – Survey antiwitwas jaarrapport
 • GDPR: privacywetgeving
  • Assessment en advies omtrent uw privacy wetgeving policy op kantoor
  • Operationele bijstand inzake opstellen verwerkersovereenkomsten en dataregister
  • Opstellen en uitwerken van de nodige procedures en uw DRP (Disaster Recovery Plan)
  • Concrete aanbevelingen omtrent de vele DO’s en DON’TS.
 • Zijn uw Website en communicatiedragers Legal – proof?