Onze diensten

Wat wij voor u kunnen doen:

Insurance

Nood aan extra bezetting
van uw kantoor?

Meer info

Industrie / KMO

Beschikt over een rijke databank
aan uiteenlopende profielen.

Meer info

Outsourcing / Rekrutering

Voordelen en flexibiliteit
van outsourcing

Meer info

Tips en tricks:

Met digitaliseren bedoelen velen… PAPERLESS. Onze tip hierin is dat u best eerst met een bepaald onderdeel begint. Bv.: Eerst klanten/ polissen triëren, scannen, toewijzen in uw beheersysteem en eventueel daarna schadestukken of gelieerde activiteiten zoals bank, vermogensklanten. Daarbij horend kan u meteen alle actuele (binnenkomende) papieren documenten ook meteen ‘verwerken’. Op deze manier kan u stelselmatig het papieren archief de baas. Wenst u dit toch proces toch versneld en professioneel door te voeren? Doe dan beroep op de specialisten van Broker Administrator!

Zorg voor goede interne afspraken en consistente werkwijzen omtrent input van uw dossiers in uw pakket. Hoe meer (consistente!) data, hoe beter we kunnen analyseren en inspelen op uw noden én deze van uw klanten.

Vervolledig uw klant-, polis- en schadedata in uw beheerpakket op een zorgvuldige wijze. Belangrijke velden over laten of block retours inlezen zonder ernstige en aanhoudende controle zorgt enkel maar voor data – vervuiling en onbetrouwbare gegevens! Vindt u hier niet de tijd voor of raken uw mensen gedemotiveerd van deze zware administratieve belasting? Wend u dan tot Broker Administrator die gespecialiseerd is in dit soort van taken.

Laat u zeker bijkomend begeleiden door federaties, de regulator FSMA, verzekeraars en specialisten!

Toon uw klanten selectieve data via een portaal! Op deze manier kunnen ze zelf correcties uitvoeren; zoals een adreswijziging, andere gezinssamenstelling/ vennootschapsstructuur. Of melden ze elektronisch een schade met bijhorende stukken/ foto’s dewelke u in 1 beweging kan inlezen in uw beheersoftware. Sterker nog! Toon uw klanten middels hun klantenzone die u hen ter beschikking stelt voor welke risico’s ze nog niet verzekerd zijn op basis van hun risicoprofiel. U weet niet welke tools u hiervoor het best inschakelt? Geen nood. Broker Administrator screent zorgvuldig de diverse marktoplossingen en helpt u ook bij deze zoektocht de juiste tools te vinden.