Onze onderzoeks- en vormingsinstelling ‘Belgium Insurance Intermediary College’ verzorgde recent gastcolleges: 

  • Op 25/04/2019 aan PXL Hasselt met ‘PXl Hasselt breekt uit…’
  • Op 30/04/2019 tekenen we eveneens present voor het Artevelde stage – event

Hieruit voortvloeiende spin-offs resulteren niet enkel in revolutionaire producten voor op de Stratton – store, maar slaan eveneens een brug tussen het academisch en professioneel werkveld  waarbij we de Generation Y maximaal inzetten bij onze verzekeringsmakelaars.