Verzekerings-, krediet-, bank- of beleggingsbemiddelaars moeten, om een inschrijving in het register van de FSMA te verkrijgen en te behouden, bewijzen dat zijzelf, hun leidinggevende, hun VVD’ers en hun PCP – medewerkers over een professionele kennis beschikken die aangepast is aan hun beroepsactiviteiten en hun verantwoordelijkheidsniveaus. Tussenpersonen dienen dus te voldoen aan de regels betreffende geregelde bijscholing.

Om deze voorwaarden beter te begrijpen, staan we even stil bij de verplichtingen die op de verschillende betrokken categorieën van beroepsbeoefenaren rusten.

Herhaling en verduidelijking van de verplichtingen: