Wij stellen u een unieke en gepersonaliseerde begeleiding voor.

Aangepast aan uw interne organisatie en recources.

Daarom werken wij veelal in 4 fasen :

  1. Pre – project fase : Diagnose
  2. Implementatie – fase : Advies en begeleiding
  3. Opleveringsfase : Doorlichting na implementatie en toepassing aanbevelingen
  4. Opvolgingsfase : Follow up, remediëring en continuïteitsbeleid

Meer weten…

1.  Diagnose

Vooreerst voeren wij een uitgebreide diagnose uit alvorens de vereiste middelen en doorlooptijd van uw projectimplementatie te bepalen. Nadien volgt een actieplan waarbij we de diverse stappen en sleutelhandelingen toelichten en mee opvolgen/ remediëren.

2. Advies en begeleiding

Stratton Maes Consultants onderscheidt zich als integrator voornamelijk met maatwerk en advies, ter plaase bij u in uw bedrijf, na een omstandige doorlichting van uw processen. Naadloos integreren onze experten zich binnen uw team en werken ze samen de stappen en key actions af waartoe u ons hebt gemandateerd. Wij ontwikkelen duurzame oplossingen op maat van uw interne procedures dewelke u toelaten uw systeem toe te eigenen en intensief de vereiste kennis te assimileren.

Offsite kan u evenzeer rekenen op ee, toonaangevende consultant die in permanent contact ; telefonisch, videoconferencing en/ of per mail –  staat met uw team. U geniet reactieve en snelle feedback op al uw vragen en behoeften, alsook de nodige betrokkenheid voor een efficiënt projectbeheer.

3. Informele audit

Wij bevelen u na advies en integratie een interne audit aan teneinde uw systeem ook te testen in reële omstandigheden. De geschiktheid van het ingevoerd systeem wordt beoordeeld in functie van de vooropgestelde objectieven.

4. Follow up

Wij staan verder tot uw beschikking in het kader van het vervolledigen of onderhouden van uw systeem door middels van gerichte vorming, interne doorlichting en thematisch slotadvies.