Wie zijn we

Stratton Maes pioniert al jaren als consultantbureau in het nationaal intermediair verzekeringswezen.
Onze specialisatie bestaat onder meer in het adviseren, outsourcen en IT – onderrichten van verzekeringsprofessionals.
Zeker geen overbodige luxe in het alsmaar strenger regulerend kader van deugdelijke verslagen, opsplitsing kosten en lasten, mifid activiteitenrapporten enzovoort. Onze diensten zijn diep verankerd in ons academisch DNA, waarvan het Belgian Insurance Intermediary College (BIIC) de voornaamste exponent van is.

‘Wij maken komaf met overbodig dure en permanente kantoor- en administratieve medewerkers aan een fractie van de gebruikelijke kost, zodat u zich enkel nog hoeft te concentreren op uw ware bestaansreden; het contact met uw klant en een aanhoudende zorgplicht.’

Mission statement

Verzekeringskantoren moeten terug aanknopen bij hun ware bestaansreden. Zich terug voluit persoonlijk richten tot hun klant; en deze laatste bieden wat hij of zij echt verwachten van een onafhankelijk vertrouwens- en adviespersoon. Een pro – actieve aanpak en optimale dekking tegen een marktconforme premie, goede schaderegeling maar vooral een aanhoudend persoonlijk contact waarbij de tussenpersoon als financieel expert de verzekeringsnemer moeiteloos loodst door de verschillende fasen van zijn of haar leven.

De overige stereotiepe (IT – technische) administratieve, juridische en/ of pre – commerciële en marketing activiteiten die niet de meerwaarde van de tussenpersoon dienen, kunnen tegen een veel lagere kost dan met eigen- medewerkers of externe duurdere partners aan een professional in intens overleg en wederzijdse afstemming worden overgelaten.

Om grenzen te verleggen moet u uzelf maar vooral ook uw stakeholders kritisch blijven challengen. Een verzekeringsexpert zonder professionele omkadering is als een atleet zonder coach.

Bij Stratton Maes houden we niet van ‘conformeren omdat het moet’. Systemen en kwaliteitsprocedures ten volle begrijpen en volgen daarentegen, om ze nadien te verbeteren en overstijgen. Dat is ultiem wat uw kantoor bij de top positioneert in the survival en aanpassingswedren of the fittest…

Vragen over de administratieve opvolging van Mifid,
Deugdelijke verslagen of Twin Peaks II?

Consulteer een expert

Waarom samenwerken met onze specialisten?

Failing is not an option but if you fail to plan, you plan to fail.

Bij Stratton Maes sluiten wij nooit compromissen op vlak van strenge competentievereisten (verzekeringstechnisch, juridisch, IT – technisch, …) , aanhoudende vorming en een attitude- en persoonlijkheidsprofiel van elk van onze medewerkers die perfect aansluit bij onze business – waarden. Afgezien van onze interne controle – procedures en kwaliteitsmanagement laat Stratton Maes zich eveneens extern auditeren door diverse instanties zoals het Vlaams Agentschap ondernemen en academische partners zoals het BIIC.

‘We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen’.

Bij Stratton Maes staan we er op u maximaal te informeren; zowel tijdens de voorafgaandelijke analyse van uw werkprocessen als bij de toelichting van onze activiteiten dewelke we samen het meest aangewezen achten. We houden u dan ook via diverse media voortdurend op de hoogte over de verschillende projectfasen en de uiteindelijke resultaten die onze inspanningen opleveren.

Of we nu uw klant-, polis- of schadefiches in uw beheersoftware bijwerken of corrigeren, dan wel uw papieren klassement digitaliseren of uw productie – medewerkers coachen of bijstaan bij cruciale onderhandelingen; we beseffen als geen ander dat we werken met uitermate gevoelige en hoogst confidentiële gegevens die voor u van kapitaal belang zijn.

Het gaat immers om uw portefeuille dat uw levenswerk uitmaakt… Stratton Maes sluit vanzelfsprekend de nodige geheimhoudings- en non disclosure agreements met u af. Maar u mag ook rekenen op diverse security – checks doorheen het hele project waarbij wij niet enkel alle technische maatregelen nemen, maar evenzeer nauwgezet en aanhoudend toezien dat onze medewerkers niet afwijken van de strenge interne procedures om gegevenslekken te voorkomen.

That’s why we always stick to the plan!

Niets staat succes en langdurige samenwerking meer in de weg dan loze beloften en holle woorden. Opdrachten, milestones en deadlines worden u transparant gecommuniceerd en deze overschrijden is simpelweg geen optie. Vertrouwen moet je verdienen…

Stratton Maes – Boven alles uw coach en business kompas.

Een correcte dienstverlening tegen een correcte prijs. Uw vertrouwen moeten wij verdienen.

Vragen? Contacteer ons.